Masters Thesis Seminar in Building Technology

2018-02-19 09:00:00 2018-02-19 12:00:00 Europe/Helsinki Masters Thesis Seminar in Building Technology CE/Civil Engineering Master’s Thesis presentations http://eng.aalto.fi/en/midcom-permalink-1e810af423f3efa10af11e89e32bda7f0d946ed46ed Rakentajanaukio 4 A, 02150, Espoo

CE/Civil Engineering Master’s Thesis presentations

19.02.2018 / 09:00 - 12:00
Rakentajanaukio 4 A, 02150, Espoo, FI

CE/CIV Master’s Thesis Seminar 1/2018 (Master's Programme in Building Technology)

19.2.2018 at 9:00 in R1 and R5, Rakentajanaukio 4

 

Presentations will last á 15 minutes + 5 minutes for questions.

Esittelyjärjestys/Presentation order of Authors (valvoja/supervisor professors)

 

Lecture hall R1, Rakentajanaukio 4

 1. Leinonen Tomi (Apulaisprof. Peltokorpi Antti)
 2. Selkämaa Roosa Prof. Olli Seppänen)
 3. Tuominen Lari(Prof. Olli Seppänen)
 4. Skorin, Serge (Prof. Jouni Punkki)
 5. Syed, Adnan (Prof. Jouni Punkki)
 6. Savolainen Kirsi (Prof. Lu Xiaoshu)

 

Lecture hall R5, Rakentajanaukio 4

 1. Haataja Juuso (prof. Risto Kiviluoma)
 2. Keiski Juho Tapani (Prof. Jari Puttonen)
 3. Liu, Yiwei Supervisor prof. Jari Puttonen)  
 4. Walden, Wille (Prof. Jari Puttonen)
 5. Wu, Nan (Prof. Jari Puttonen)
 6. Kujala Ossi(Prof. Juha Paavola)
 7. Turto Lauri (Assistant Prof. Vishal Singh)

 

Esittelijät aakkosjärjestyksessä, aiheet, ohjaajat ja valvojat

Alphabetical order of authors, MSc Thesis Titles, Instructors and Supervisors

 

Diplomityön tekijä: Haataja, Juuso  

Aihe: Tietomallinnuksen vaikutus rakennesuunnittelun virheisiin

Ohjaaja: DI Matti-Esko Järvenpää, WSP Finland Oy

Valvoja: Professori Risto Kiviluoma, sillanrakennustekniikka

Työssä on tutkittu tietomallinnuksen vaikutuksia rakennesuunnittelun virheisiin. Työn kirjallisuusosiossa on tukittu virheitä, virheiden syitä ja keinoja virheiden vähentämiseksi yleisesti, sekä tietomallinnuksen vaikutusta näihin. Tapaustutkimuksessa on selvitetty samoja kysymyksiä yksityiskohtaisella tasolla kooltaan suuren talonrakennuskohteen näkökulmasta.

 

Diplomityön tekijä: Keiski, Juho Tapani

Aihe: Maaperän jäykkyysparametrien epävarmuuden hallinta rakennuksen rungon suunnittelussa

Ohjaaja: DI, Joona Tuikka, Ramboll Finland

Valvoja: Professori Jari Puttonen, talonrakennustekniikka

Maaperän jäykkyysparametrit sisältävät usein suhteellisen paljon epävarmuutta verrattuna rakennuksen rungon suunnittelun muihin lähtötietoihin. Diplomityön päätavoite on tutkia kuinka tätä jäykkyys-parametrien epävarmuutta hallitaan suunnittelussa. Työssä perehdytään maaperän jäykkyysparametrien epävarmuuden lähteisiin sekä rungon suunnittelun rajapintaan geoteknisen suunnittelun kanssa.

 

Diplomityön tekijä: Kujala, Ossi  

Aihe: Ontelolaatan ja kantavan seinän liitoksen analysointi

Ohjaaja: DI Pasi Salmela, Parma Oy

Valvoja: Professori Juha Paavola, rakenteiden mekaniikka

Diplomityössä tutkitaan kahta raskaasti kuormitetun kantavan seinän ja ontelolaatan liitosta. Liitoksen mitoitukseen on pyritty tekemään kattava suunnitteluohje sekä laskentapohja. Laskennan tuloksia on vertailtu kyseisille liitoksille tehtyihin kuormituskokeisiin, joiden perusteella arvioidaan laskennan paikkansapitävyyttä.

 

Diplomityön tekijä: Tomi Leinonen

Aihe: Tarjousvaiheen tuotantosuunnitelmien ja tuotantovaiheen toteuman yhteensovittaminen

Ohjaaja: DI Jan Lund, NCC Suomi Oy

Valvoja: Apulaisprofessori Antti Peltokorpi, rakentamisen tuotantotalous

Työssä tarkastellaan tarjousvaiheen ja toteutusvaiheen osaprojektien rajapintaa rakennusliikkeen prosessissa. Tarkastelu tehdään vertaamalla teoriatietoa kohdeyrityksessä toteutettuun tapaustutkimukseen. Tarkastelun pohjalta työssä on kohdeyritykselle laadittu tapaustutkimuksessa havaitut ongelmakohdat ratkaiseva prosessiehdotus osaprojektien välille.

 

Author: Liu, Yiwei

Title:  Stability of industrial buildings with a long distance between vertical stiffeners

Instructor: DI Joonas Nykyri, DI Janne Peltonen, Ramboll Finland

Supervisor: Professor Jari Puttonen, talonrakennustekniikka

This thesis is being conducted with the principle goal of providing suggestion and supplementary information for designing large spacing bracing system structures. The thesis presented minimum stiffness requirement for the bracing system to prevent global buckling for similar structures.

 

Diplomityön tekijä: Savolainen, Kirsi  

Aihe: Lähes nollaenergiatasoisen toimistorakennuksen vaipparakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

Ohjaaja: DI Albert Andersson, Sweco Finland Oy

Valvoja: Professori Xiaoshu Lu-Tervola, rakennusfysiikka

Työssä tutkittiin rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta siirryttäessä lähes nollaenergiarakentamiseen. Tutkitut rakenteet olivat betonisandwich-ulkoseinä, kevytsorakatto ja maanvastainen alapohja. Tavoitteena oli luoda aiempaa tarkempia laskentamalleja, joissa laskenta suoritetaan kolmiulotteisesti ja lämmön- ja kosteudensiirron laskentamalliin sisällytetään ilmavirtausta.

 

Author: Selkämaa, Roosa

Title: Decreasing waste in production through digitalization

Instructor:  DI Jan Lund, NCC Suomi Oy

Supervisor: Prof. Olli Seppänen, rakentamisen tuotantotalous

 In the construction industry, the large amount of waste affects productivity. This thesis focuses on time-waste caused by poor communication and information flow. The research has two parts: literature review and empirical study. The empirical part contains interviews and a survey and the objective was to chart current status of communication and information flow, use of digital tools, and the factors that cause time-waste. Proposals were based on the answers.

 

Author: Skorin, Serge

Title: IoT based monitoring and control of concrete drying conditions in construction phase of new-production residential buildings

Instructor: M.Sc., Jan Lund, NCC Suomi Oy

Supervisor: Professor of Practice Jouni Punkki, Concrete technology

The case study project of this thesis focused on determining the advantages and disadvantages of a wireless on-site real-time monitoring system including various environmental sensors and IoT network protocols in order to improve productivity and quality of production process.

 

Author:  Syed, Adnan

Title: Development of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete.

Supervisor:  Professor of Practice (POP), Jouni Punkki, Aalto University.

Instructor: Professor of Practice (POP), Jouni Punkki, betonitekniikka

This research study aims at the development of UHPFRC using locally available materials in Finland, characterized by high compressive and flexural strength properties. The study is focused on producing both white and grey UHPFRC. The research includes the use of locally manufactured cement, quartz and limestone fillers, silica fume and superplasticizers.

 

Diplomityön tekijä: Tuominen, Lari

Aihe: Tietomallintamisen hyödyntäminen infrahankkeiden riskienhallinnassa

Ohjaaja: DI Outi Lehti, Ramboll CM Oy

Valvoja: Professori Olli Seppänen, Rakentamisen tuotantotalous

Tietomallintaminen ja riskienhallinta ovat ottaneet vahvemmin jalansijaa infra-alalla viime vuosina. Riskienhallinnan liittäminen tietomalliin on noussut tilaajalähtöisesti vuoden aikana alalla tarjouspyynnöissä esille. Kansainvälisestikään ei löydy valmiita toimintamalleja, vaan asia on aivan uusi kaikille. Diplomityössä luotiin ehdotus, miten riskitietoa tulisi esittää tietomalleissa.

 

Author: Lauri Turto

Title:  Implementation and feasibility of building information model ecosystem with existing business ecosystem

Instructor: DI,  Laatupäällikkö, Eero Haverinen, Peab

Supervisor: Assistant prof. Vishal Singh, Building Information Modelling (BIM)

This research aims to achieve wide view of BIM ecosystems in the construction business. The purpose of this research is to identify and understand the BIM processes and systems in construction industry and perceive the business effects of BIM. Furthermore this thesis will create different implementation alternatives of BIM processes and BIM ecosystems for a Finnish construction company. This BIM ecosystem implementation plan proposition is performed based on existing frameworks and best available practices. Constituting on this technical roadmaps and action plan of different implementation alternatives are provided.

 

Diplomityön tekijä: Walden, Ville

Aihe: Paalulaatan pakkovoimien arviointi

Ohjaaja: DI, Jukka Ala-Ojala, Sitowise Oy

Valvoja: Professori Jari Puttonen, talonrakennustekniikka

Työssä tutkittiin paalulaattaan kohdistuvia pakkovoimia ja niiden vaikutusta laatan halkeiluun. Työ toteutettiin Case-tutkimuksena, jossa esimerkkikohteen paalulaatta mallinnettiin ja analysoitiin elementtimenetelmällä. Työn päätavoitteina oli selvittää merkittävimmät pakkovoimia aiheuttavat tekijät sekä mitoittaa laatta käyttörajatilan halkeamarajatilavaatimuksille pakkovoimat huomioiden. 

 

Author: Wu, Nan

Title: Capacity of Kazan arena against seismic actions assumed in China

Instructor: DI, Lasse Rajala, Sweco Rakennetekniikka Oy

Supervisor: Professor Jari Puttonen, Structural Engineering and Building Physics

The objective of this master thesis is to apply assumed actions in accordance with seismic code in China and give an overview of the process of earthquake risk assessment (ERA). This work focuses on verifying seismic performance and quantifying bearing capacity of Kazan arena by applying design criteria and analytical approaches proposed by Chinese code for seismic design of buildings (GB 50011-2010)

Next CIV seminars:

Mon 14th May. 27th August 2018  and 12th November 2018   

.........

Lisätietoja Maisteriohjelmat - Building Technology Master programme

https://into.aalto.fi/display/enciv/Homepage

https://into.aalto.fi/display/enciv/Master%27s+Thesis+Process+in+the+CIV+programme

 

CE/GEO Geotekniikan maisteriohjelman esittelytilaisuudet järjestetään erikseen 

CE/Geoengineering Master Programme will arrange their own presentation events and maturity tests.

15th January 2018 13-17 lecture hall 1621, TUAS-building (Maarintie 8)

26th February 208 13-17, seminar room 1021-1022, TUAS-building (Maarintie 8)

The dates are announce in Aalto Into https://into.aalto.fi/display/engeo/Master%27s+Thesis+Process+in+the+Geoengineering+Programme

 

Welcome to participate and listen!