Väitös kiinteistöliiketoiminnan alalta, VTM Sanna Ala-Mantila

2017-05-19 12:00:43 2017-05-19 23:59:54 Europe/Helsinki Väitös kiinteistöliiketoiminnan alalta, VTM Sanna Ala-Mantila Hiilijalanjälkien ja hyvinvoinnin tarkastelu tuo esiin kaupunkien kestävän kehityksen kompleksisuuden. http://eng.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e72be964d4e6be2be911e7934fb39654cb1db21db2 Otakaari 1, 02150, Espoo

Hiilijalanjälkien ja hyvinvoinnin tarkastelu tuo esiin kaupunkien kestävän kehityksen kompleksisuuden.

19.05.2017 / 12:00
Kandidaattikeskus, sali A2, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

VTM Sanna Ala-Mantila väittelee 19.5.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Kestävät kaupungit? Alueelliset erot kasvihuonekaasupäästöissä ja koetussa hyvinvoinnissa. Väitöskirjan nimi on englanniksi Urban sustainability? The spatial disparities in greenhouse gas emissions and subjective wellbeing. Väitöskirjan ala on kiinteistöliiketoiminta.

Kaupungit ovat taloudellisen kasvun ja toimeliaisuuden moottoreita, mutta niihin kohdistuu myös suuria odotuksia kestävän kehityksen ajureina. Kestävyyskeskustelun yleistyminen kaupunkisuunnittelussa ja -politiikassa onkin välttämätöntä, kun huomioidaan tämän hetkinen ja tuleva urbaanien alueiden väestönkasvu. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kestävyyden tavoittelu kilpistyy usein yksinkertaistettuun yhteyteen kestävyyden ja tiiveyden välillä.

Väitöskirja pureutuu kaupunkimaisuuden ja kestävyyden väliseen suhteeseen niin ekologisen kuin sosiaalisenkin kestävyyden näkökulmasta. Ekologista näkökulmaa tutkittiin hiilijalanjälkien avulla, ja sosiaalista kestävyyttä tutkittiin koetun hyvinvoinnin näkökulmasta.

Väitöskirjan tulokset tuovat esiin ristiriitoja niin kestävyyden mittareiden sisällä kuin niiden välillä, ja suhde kaupunkimaisuuden ja kestävyyden välillä riippuu valitusta mittarista. Kestävä kaupungistuminen tulisi ymmärtää kiisteltynä käsitteenä, ja kaupunkimaisuus on riittämätön perusta kestävyyskannanotoille jo senkin takia, että kaupunkitason toimenpiteiden vipuvaikutus on usein hyvin rajallinen.

Kaupunkirakenteellisten tekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin tulisikin suhtautua realistisesti, ja esimerkiksi kotitalous- ja yksilötason tekijöihin tulisi kiinnittää suunnittelussa suurempaa huomiota. Väitöskirjan tavoitteena ei ole kiistää kestävän kaupungistumisen tarvetta vaan varmistaa, että ponnistelut sen saavuttamiseksi eivät perustu pelkkään toiveajatteluun.

Vastaväittäjä: Dr. Sylvia Lorek, SERI Deutschland e.V., Germany

Valvoja: Professori Seppo Junnila, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Väittelijän yhteystiedot: Sanna Ala-Mantila, sanna.ala-mantila@aalto.fi