Väitös maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alalta, KM Jonna Kangasoja

2017-12-08 12:00:02 2017-12-08 23:59:14 Europe/Helsinki Väitös maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alalta, KM Jonna Kangasoja Yhdyskuntasuunnittelun patologioiden ylittämiseen tarvitaan uudenlaista osaamista. http://eng.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7d03befb43cd4d03b11e7a72167429cd9e8cbe8cb Otakaari 1, 02150, Espoo

Yhdyskuntasuunnittelun patologioiden ylittämiseen tarvitaan uudenlaista osaamista.

08.12.2017 / 12:00
M1-sali, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

KM Jonna Kangasoja väittelee 8.12.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella aiheesta Retooling Planning – Towards Trading Zone Capabilities. Väitöksen ala on maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka.

Suomalaiset yhdyskuntasuunnittelun ammattilaiset kokevat, että suunnittelun substanssiosaamisen rinnalla vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteensovittamisosaaminen ovat ratkaisevan tärkeitä heidän työnsä kannalta. Väitöstutkimuksen mukaan käytännön työssä toistuvissa ristiriitatilanteissa ei kuitenkaan ole kyse vain yksittäisten ammattilaisten taidoista tai taitojen puutteesta, vaan osittain patologisesta suunnittelukulttuurista, johon vaikuttavat paikalliset toimintakäytännöt, resurssit ja lainsäädäntö.

Tutkimuksessa analysoidaan yhdyskuntasuunnittelijoiden työhön liittyviä jännitteitä dilemman, konfliktin, paradoksin ja patologian käsitteiden avulla. Näiden ristiriitojen tunnistaminen ja ylittäminen toiminnan muuttamisen kautta kuvataan tutkimuksessa yhdyskuntasuunnittelualan ajankohtaisena oppimishaasteena. Väitöskirjatutkimuksessa kehitellään tutkimuskirjallisuuteen ja kansainvälisiin esimerkkeihin nojaten yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutuksellisten kyvykkyyksien ja osaamisen typologiaa. Nämä kyvykkyydet sisältävät yksilötasolla sisäisiä resursseja ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen taitoja, kuten aktiivista kuuntelemista, dialogia ja yhteistä harkintaa. Organisaatiotason osaaminen on kykyä tunnistaa se, millaisia yhteistoiminnallisia prosesseja eri tilanteissa tarvitaan ja kuinka ne toteutetaan laadukkaasti. Koko alan kehittämisen tasolla tarvitaan kykyä hyödyntää institutionaalisen muutoksen potentiaalia. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kolmesta valtakunnallisesta kyselystä, Suomessa ja Yhdysvalloissa tehdyistä kokeneiden ammattilaisten haastatteluista ja koulutus-pilottien analyyseistä.

Vastaväittäjä: Professori Kai Hakkarainen, Helsingin yliopisto

Valvoja: Professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Väittelijän yhteystiedot: Jonna Kangasoja, puh. 050 441 2863, jonna@akordi.fi