Väitös paloturvallisuuden alalta, DI Topi Sikanen

2018-01-19 12:00:50 2018-01-19 23:59:08 Europe/Helsinki Väitös paloturvallisuuden alalta, DI Topi Sikanen Simulointimenetelmiä ydinvoimaloihin kohdistuvien lentokonetörmäysten mallintamiseen. http://eng.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7efda36943e34efda11e7a4ae91c972a740bc40bc Rakentajanaukio 4 A, 02150, Espoo

Simulointimenetelmiä ydinvoimaloihin kohdistuvien lentokonetörmäysten mallintamiseen.

19.01.2018 / 12:00
Luentosali R1, Rakentajanaukio 4 A, 02150, Espoo, FI

DI Topi Sikanen väittelee 19.1.2018 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennustekniikan laitoksella, aiheesta Nesteiden kulkeutumisen, haihtumisen ja palamisen simulointi suurissa onnettomuuksissa. Väitöskirjan nimi on englanniksi Simulation of transport, evaporation, and combustion of liquids in large-scale fire incidents. Väitöksen ala on rakennustekniikka, paloturvallisuustekniikka.

Paloturvallisuusanalyyseissa käytetään usein laskennalliseen virtausmekaniikkaan perustuvia menetelmiä. Näitä menetelmiä tarvitaan etenkin, jos arvioitava onnettomuus on hyvin epätavallinen tai kohde suuri. Esimerkkinä tällaisesta analyysitarpeesta ovat ydinvoimaloihin kohdistuvat lentokonetörmäykset. Väitöstyössä esitetään menetelmiä epätavallisten onnettomuuksien mallintamiseen laskennalliseen virtausmekaniikkaan pohjautuvilla työkaluilla.

Väitöstyö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsitellee lentokonetörmäyksen seurauksen yhteydessä polttoainesäiliöistä purkautuvan nesteen kulkeutumista.  Nestesuihkun mallinnukseen ja mallin kelpoistamiseen käytetään sekä kokeellisia tuloksia että kokeisiin perustuvia korrelaatioita. Väitöskirjan toinen osa käsittelee nestealtaiden palamisen mallintamista. Työssä esitetään malleja nesteen höyrystymiselle ja nesteen sisäiselle lämmönsiirrolle. Väitöskirjan viimeisessä osassa malleja sovelletaan ydinvoimalaan kohdistuvan lentokonetörmäyksen analysointiin.

Vastaväittäjä: Professori Jennifer Wen, University of Warwick

Valvoja: Professori Simo Hostikka, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennustekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2017/S169.pdf ja  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7785-7

Väittelijän yhteystiedot: Topi Sikanen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, topi.sikanen@vtt.fi, puh. 020 722 4340