Väitös koneenrakennuksen tuotantotekniikan alalta, TkL Jukka Tuomi

2018-09-20 12:00:15 2018-09-20 23:59:39 Europe/Helsinki Väitös koneenrakennuksen tuotantotekniikan alalta, TkL Jukka Tuomi Parempaa potilasturvallisuutta 3D-tulostuksen lääketieteellisissä sovelluksissa. http://eng.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e8b123c30744e6b12311e88d9f750f670583488348 Otakaari 2, 02150, Espoo

Parempaa potilasturvallisuutta 3D-tulostuksen lääketieteellisissä sovelluksissa.

20.09.2018 / 12:00

Tekniikan lisensiaatti Jukka Tuomi väittele 20.9.2018 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellukset – sovellusorientoitunut luokittelujärjestelmä potilastapausten suunnitteluun ja dokumentointiin. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Medical Applications of Additive Manufacturing – Application-Oriented Classification for Case Design and Documentation. Väitöksen ala on koneenrakennuksen tuotantotekniikka.

Materiaalia lisäävä valmistus (3D-tulostus) muuttaa merkittävästi tuotteita, niiden valmistusmenetelmiä ja toimitusjärjestelmiä. Menetelmällä on jo nyt laajoja vaikutuksia yhteiskunnassa teollisuudesta taiteen ja kulttuurin eri alueille. 3D-tulostus sopii erityisen hyvin lääketieteellisiin sovelluksiin, koska se mahdollistaa monimutkaisten rakenteiden tehokkaan valmistuksen. Toisaalta asiantuntijat ja viranomaiset ovat ilmaisseet potilasturvallisuuteen ja laatukysymyksiin liittyvän huolensa silloin, kun 3D-tulostusta sovelletaan potilaiden hoidossa.

Väitöskirjassa on luokiteltu potilastapauksiin perustuen 3D-tulostuksen lääketieteelliset sovelluskohteet ja esitetty yleinen prosessimalli lääketieteellisestä kuvantamisesta kliiniseen sovellukseen. Väitöskirjassa esitellään potilastapauksia, joissa on 3D-tulostettu muun muassa luustomalli hoidon suunnittelua varten, metallinen implantti ja kirurginen instrumentti.

Väitöskirjan lopputuloksena on järjestelmä, joka tukee yhä edistyneempien hoitomenetelmien kehittämistä ja dokumentointia sekä potilasturvallisuutta edistävää potilastapausten suunnittelua ja dokumentointia.

Vastaväittäjä: Professori Igor Drstvenšek, University in Maribor, Slovenia

Valvoja: Professori Jouni Partanen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8173-1

Väittelijän yhteystiedot: Jukka Tuomi, jukka.tuomi@aalto.fi

Väitöstilaisuuden paikka: A Grid, Jeti A208d, Otakaari 5, Espoo