Väitös virtausmekaniikan alalta, DI Karri Keskinen

2018-09-21 12:00:32 2018-09-21 23:59:42 Europe/Helsinki Väitös virtausmekaniikan alalta, DI Karri Keskinen Yksityiskohtaista ja kustannustehokasta virtauslaskentaa energiatekniikan sovelluksiin. http://eng.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e8b4fa1be50614b4fa11e88387fd29b0c2ce75ce75 Otakaari 2, 02150, Espoo

Yksityiskohtaista ja kustannustehokasta virtauslaskentaa energiatekniikan sovelluksiin.

21.09.2018 / 12:00

Diplomi-insinööri Karri Keskinen väittelee 21.9.2018 kello 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Numeerisia tutkimuksia polttomoottoreiden seoksenmuodostusta varten. Väitöskirjan nimi on englanniksi Numerical studies for charge formation in combustion engines. Väitöksen ala on konetekniikka, virtausmekaniikka.

Energiatekniikassa virtauslaskenta on usein haastavaa korkeiden virtausnopeuksien, merkittävien lämpötilaerojen ja seinämien vaikutusten vuoksi. Erityisesti monimutkaiset virtaustyypit hyötyvät yksityiskohtaisista, turbulentteja virtausrakenteita ratkaisevista menetelmistä. On tärkeää tehdä näistä laskentaintensiivisistä lähestymistavoista kustannustehokkaita, jotta niitä voidaan helpommin soveltaa insinöörityön kannalta merkittäviin ongelmiin.

Väitöskirjassa pureudutaan erityisesti seinämämallinnusta hyödyntäviin menetelmiin, jotka pyrkivät tuottamaan virtauskentän ja lämmönsiirron korkealaatuisia ennusteita tavanomaista alhaisemmalla laskentakuormalla.

Työssä tarkastellaan sekä olemassa olevia lähestymistapoja että tutkimuksessa kehitettyä uutta yhdistelmämenetelmää eri virtaustapauksissa. Päätuloksena todettiin uuden lähestymistavan toimivuus sekä akateemisissa virtaustilanteissa että erittäin vaativassa ja dynaamisessa polttomoottorinomaisessa tapauksessa.

Moottorin puristustahdin yksityiskohtaiset ja tavanomaista tarkemmat seoksenmuodostusennusteet luovat pohjaa jatkotutkimuksille: tutkimustuloksia voidaan soveltaa muun muassa moderneissa moottorikonsepteissa, joissa on mahdollista lisätä hyötysuhdetta ja alentaa päästöjä. Menetelmät ovat käyttökelpoisia myös laajemmin kone- ja energiatekniikassa.

Vastaväittäjä: Professori Mihai Mihaescu, Royal Institute of Technology (KTH), Ruotsi

Valvoja: Professori Martti Larmi, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8128-1

Väittelijän yhteystiedot: Karri Keskinen, karri.keskinen@aalto.fi

Väitöstilaisuuden paikka: K1-rakennus, sali 216, Otakaari 4, 02150 Espoo